www.polwysep.pl
 
 
 
Sponsorzy:
Znamy Pierwszą Rusałkę Neptuna !
Zobacz wyniki ! konkursu na Najsympatyczniejszą Dziewczynę vortalu www.polwysep.pl.

Regulamin

- §1 -

Zgłoszenia Kandydatek do konkursu przyjmowane są do dnia 31.01.2007 . Późniejsze zgłoszenia zostaną odrzucone.

- §2 -

Informacje o Kandydatkach (Imię, województwo, wiek, zainteresowania)wraz ze zdjęciem zostaną opublikowane w serwisie www.hostessy.polwysep.pl

- §3 -

Kandydatka, która nie ma ukończonych 18 lat, bierze udział w konkursie za pisemną zgodą rodziców / opiekunów prawnych i formularz zgłoszeniowy wraz ze zgodą przesyła na adres:
SEMWIT / StudioFX 84-120 Władysławowo, ul. Gen. Hallera 19

- §4 -

Internauci głosują na Kandydatki do 29.04.2007

- §5 -

Internautom wolno oddać na pojedynczą Kandydatkę 1 głos co 1 godzinę

- §6 -

Spośród Kandydatek 6 zostanie zaproszonych do finału, który odbędzie się w dniach 22-24 czerwca 2007 podczas imprezy Bursztynowy Dorsz we Władysławowie. Spośród sześciu Finalistek, 3 wybierają Internauci (najwyższa ilość oddanych głosów), zaś 3 kolejne wybierają organizatorzy.

- §7 -

Jury składać się będzie min. z organizatorów i sponsorów

- §8 -

W przypadku Finalistek spoza powiatu puckiego ich pobyt jest sponsorowany (noclegi, wyżywienie, atrakcje)

- §9 -

Każda z Finalistek ma zapewnioną nagrodę: srebrną biżuterię z bursztynem, sprzęt RTV lub AGD i zestaw kosmetyków. Ponadto Zwyciężczyni otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000,00zł (słownie: trzy tysiace złotych)

- §10 -

Wśród głosujących internautów wylosowana zostanie nagroda w postaci sponsorowanego weekendu wraz z atrakcjami dla 2-ch osób podczas Finału (dotyczy Internautów spoza powiatu puckiego)

- §11 -

Informację o zakwalifikowaniu do finału i zaproszeniu do uczestnictwa w nim przekażemy Finalistkom i Laureatom telefonicznie dnia 30 kwietnia 2007. Wyniki zostaną również umieszczone na stronie internetowej www.hostessy.polwysep.pl.

- §12 -

Finalistki podczas pobytu zobowiązane będą do brania udziału w sesjach zdjęciowych. Zdjęcia mogą być wykorzystane przez firmę SEMWIT w celach reklamowych. Kandydatka powinna wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, wykorzystanie zdjęć oraz gotowość przybycia - tekst na formularzu zgłoszeniowym. (Oświadczam, że w przypadku zakwalifikowania się do Finału będę mogła wziąć w nim udział w dniach 22-24 czerwca 2007. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu do konkursu dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu ( zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz na publikację zdjęć mojej osoby na różnych nośnikach.)

- §13 -

Każda Finalistka otrzyma relację filmową z imprezy na płycie DVD oraz zdjęcia z sesji fotograficznych.